Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2014


Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Π.Ε.Θ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

 

 

Πανελλήνιος Ένωσις Θεολόγων                    Πάτρα 31/10/2014
          Παράρτημα Πατρών                           Αριθ.Πρωτ.:11/2014
                Μιαούλη 68

 

                                        Προς το Διοικητικό Συμβούλιο
                                        της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων
                                        Χαλκοκονδύλη 37
                                        Αθήνα

 

  Αγαπητοί Συνάδελφοι,

   Αναφορικά με την υπ' αριθμ. 155/3-10-2014 ανακοίνωσή σας που αφορά στη συγκέντρωση στοιχείων για τις απαλλαγές από το μάθημα των Θρησκευτικών, το Τοπικό Παράρτημα της Π.Ε.Θ. Πατρών σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έλαβε χώρα στις 30/10/2014, αποφάσισε ομόφωνα ότι το περιεχόμενό της δεν εκφράζει το σύνολο των μελών του και γι'αυτό δεν είναι δυνατό να γίνει αποδεκτή, ούτε πολύ περισσότερο να εφαρμοστεί από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς. Το Δ.Σ. και τα μέλη του Παραρτήματος της Π.Ε.Θ. Πατρών θεωρούν ότι η Π.Ε.Θ. δεν έχει αρμοδιότητα ελέγχου νομιμότητας εφαρμογής της υπ. αριθμ. 133099/Γ2/19-09-2013 Εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, ενώ η απόφαση 115/2012 του Διοικητικού Εφετείου Χανίων, παρόλο που είναι δεσμευτική για τη Διοίκηση, δεν έχει προσλάβει ακόμη νομική ισχύ, καθότι δεν έχει υιοθετηθεί και συμπεριληφθεί το περιεχόμενό της σε σχετική Εγκύκλιο από την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

   Πέραν αυτών όμως, η χορήγηση υπηρεσιακών στοιχείων ή προσωπικών δεδομένων στην Π.Ε.Θ. ή οπουδήποτε αλλού συνιστά καταφανώς παράνομη πράξη εκ μέρους των συναδέλφων και αποτελεί ίσως τον πλέον αντιπαιδαγωγικό τρόπο αντιμετωπίσεως του προβλήματος, αλλά και αντίκειται στο ορθόδοξο ήθος, όπως και στο πνεύμα της εν Χριστώ αγάπης και ελευθερίας. Ο έλεγχος του ορθοδόξου φρονήματος για την χορήγηση ή μη απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών σε μαθητές, εκτός του ότι αποτελεί υπέρβαση της αρμοδιότητας του διδάσκοντος βρίσκεται έξω από την παιδαγωγική και θεολογική του ιδιότητα.

   Για τους λόγους αυτούς παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε στην άμεση ανάκληση της ανωτέρω ανακοινώσεως και προτείνετε άλλους τρόπους ορθής και σύννομης αντιμετωπίσεως του προβλήματος.   

 

 

                                       Για τη Δ.Ε.

 

         Η Πρόεδρος                                                            Τα Μέλη

 
 
 

Δήμητρα Κόρδα-Κωτσάκη             Γραμματέας: Φώτιος Πέρρας
                                                        Ταμίας: Ελένη Τσάκωνα 
                                                        Σύμβουλος: π.Κων/νος -
                                                        
Kανέλλος-Φερτάκης                                                                                                                                                                                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δείτε επίσης...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...